Dagbok

Status i projektet maj/juni 2016.

2016/06/10 Läs mer

Hagskog: Detaljprojektering mm pågår av våra konsulter. Skärlöv – Torngård: Sträcka är nu detaljstuderad och inmätning samt framtagning av dokumentation kommer påbörja snarast. Grönhögen – Ås: WSP har påbörjat inventering av denna sträcka samt möte på plats är genomfört. Där...

God uppslutning på mötet i S:a Möckleby

2016/04/05 Läs mer

Det var god uppslutning på informationsmötet 29/3 i S:a Möckleby. Många bra synpunkter kom fram under mötet, vi kommer nu att titta på vilka som är möjliga att genomföra. De närmast veckorna kommer vi att genomföra enskilda samtal med berörda...

Karta 2016 finns nu tillgänglig

2016/03/16 Läs mer

Nu kan du hitta kartor för gång- och cykelleder på Öland i JPG format. Filerna är ca. 5 MB stora och finns på sidan Kartor.

Informationsträff om sträckan Albrunna-Grönhögen

2016/03/11 Läs mer

Inbjudan till information om sträckan Albrunna-Grönhögen Tisdagen den 29 mars, kl. 17.30 Plats: Folketshus, S:a Möckleby Cykelprojektet från fyr till fyr och Mörbylånga kommun inbjuder in till informationsmöte gällande planer för gång och cykelled samt VA-ledningar för gällande sträcka. Du...

Projektkontoret flyttar 14/3.

2016/03/10 Läs mer

Projektkontoret har tidigare funnits i turistförmedlingens lokaler i Borgholm. Från 14/3 så hittar ni oss på Träffpunkten i Färjestaden. Adress och telefonnummer är samma som tidigare.