Dagbok

Lång vinter

2013/03/26 Läs mer

Vintern har varit lång och för projektet mindre bra. All snö har gjort att fältjobben har försenats eftersom det varit omöjligt att komma ut till de delsträckor som är aktuella att projektera för att få fram anbudsunderlag. Glädjande nog så...

Båtmässan mm

2013/01/16 Läs mer

Nu när vintern har kommit till Öland är det skönt  att titta på bilder som togs utmed cykelleden sommaren 2012. Bilden här ovan visar två franska turister som hamnade i en flock av lösgående kossor. Eftersom det inte går att...

Projektering som planerat

2012/12/20 Läs mer

Projektering av de sträckor som skall komma till utförande under våren/sommaren 2013 fortgår enligt planering. Samverkan sker också med Trafikverket när det gäller asfalteringar av vissa sträckor. Det har också varit ett informationsmöte med flera tjänstemän på Länsstyrelsen då vi...

Framtagande av material

2012/11/11 Läs mer

Inom projektet pågår nu framtagande av material som skall redovisas för Länsstyrelsen m.fl eftersom cykelleden är tänkt att passera igenom områden som är belastade med restriktioner av olika slag. När dessa tillstånd finns så kommer anbud att tas in på...