Dagbok

Ny karta på gång!

2016/02/29 Läs mer

Just nu håller vi på att ta fram nya kartan för 2016. Den kommer som tidigare att omfatta cykel- och vandringsleder på Öland. Om allt fungerar som det ska med tryckeri mm. så ska den vara klar för distribution till...

Sträcka Byxelkrok -Grankullavik

2016/02/12 Läs mer

Förstudie om sträckningen pågår, samtal med Trafikverket pågår. Länsstyrelsen kommer att informeras om den planerade sträckningen inom en snar framtid. Denna sträcka kommer sedan att fortsätta genom Trollskogen.

Sträcka Grönhögen – Ås

2016/02/12 Läs mer

En första inspektion har gjorts av denna sträcka för att se vilka möjligheter/problem som finns. Delar av lundområdet i Ottenby kommer att ingå i sträckningen. Samtal pågår med Statens fastighetsverk pågår om alternativ och sträckning. Planeringen är dock i ett...

Sträcka Hagskogsvägen – Ramsnäsvägen

2016/02/12 Läs mer

Samrådshandlingar är inskickade till Länsstyrelsen. Efter klartecken från Länsstyrelsen så kommer ett förfrågningsunderlag att produceras. Beräknad byggstart är ännu inte fastställd.

Sträcka Albrunna-Grönhögen

2016/02/12 Läs mer

Planering av denna sträcka pågår för full. Konsulterna håller just nu på med att färdigställa samrådshandling/tillståndsansökan. Därefter kommer ett förfrågningsunderlag att färdigställas för upphandling av entreprenör. Beräknad byggstart är ännu inte fastställd.