Dagbok

Klar led

bruket_albrunna 2015/08/25 Läs mer

Så här blev sträckan mellan Södra Bruket och Albrunna.

Information

2015/07/13 Läs mer

Delsträckan Penåsa – Segerstad förbereds för en MKB

Information

2015/07/13 Läs mer

Delsträckan Albrunna by – Muren Ottenby Kungsgård förbereds för en MKB.

Information

2015/07/13 Läs mer

Delsträckan Byrum – Hagskog går genom ett Naturreservat där börjar vi med en MKB inom kort.

Nu bygger vi vidare

2015/07/13 Läs mer

Nu bygger vi vidare på Ölandsleden och fortsätter med sträckan från Löttorp och söderut. Delsträckan går från Hagelstagatan till Nybygatan och är 1, 6 km lång.