Dagbok

Ölands första Cykelbro

Cykelbro 2014/06/19 Läs mer

Fotomontage på Ölands första Cykelbro mellan Degerhamn och Albrunna och här pågår också upphandling på sträckan.

Bilder från leden i Klovenhall

2014/05/22 Läs mer

Här är bilder från leden i Klovenhall som nu är färdig för asfaltering.

Bilder från Bödaskogen

2014/04/22 Läs mer

Just nu tittar vi på hur den här sträckan i Böda ska utföras tillsammans med länsstyrelsen och markägaren.

Bilder från Sandby Nyby

2014/04/22 Läs mer

På sträckan Sandby – Nyby som är 6 km lång använder vi oss av den gamla banvallen.

Bilder från Klovenhall-Kobbskogen

2014/04/22 Läs mer

Här är bilder från arbetet på södra Öland mellan Klovenhall och Kobbskogen en sträcka på 3 km