Dagbok

Drömbesked till Ölandsleden

2014/04/10 Läs mer

Ett bidrag i mångmiljonklassen har regeringen nu beslutat ge Ölandsleden. Med detta har ”Ölandsleden blivit en nationell angelägenhet”, berättade Eddie Forsman från Styrgruppen i Ölandsbladet. Troligen handlar bidraget om strax under 50 miljoner hoppas Eddie.

Anbud Lofta kustväg

2014/04/10 Läs mer

Projektet tar nu in anbud gällande markarbete utmed Lofta kustväg. Ca 3.3 km ska åtgärdas i denna etapp.

Informationsmöte i Löttorp

2014/04/10 Läs mer

På ett välbesökt möte genomförde Styrgruppen ett informationsmöte gällande cykelleder med anslutning till Löttorp. Bland annat berättades det om en ny sträcka från Idrottsplatsen i Löttorp till Nyby, i huvudsak på den gamla järnvägsbanken. Stora delar av sträckan är bilfri....

Informationsträff Löttorp

2014/04/02 Läs mer

INBJUDAN Till Informationsträff om Cykelprojektet Fyr till Fyr Styrgruppen för Cykelturism på Öland – från fyr till fyr, Ölandsleden inbjuder till information om det pågående arbetet med cykelleder i anslutning till Löttorp med omnejd. Medverkar gör Styrgruppen, Projektledare Christer Petersson...

Konferens om cykelled

2014/02/27 Läs mer

Projektet Ölandsleden från fyr till fyr arrangerar tillsammans med Sydostleden, Kattegattsleden och Sjuhäradsrundan en nätverkskonferens i Kristianstad. Se bifogad PDF. 20140328 Turismcykelleder skapar näringslivsutveckling