Dagbok

Status 2014-03-01

2014/02/27 Läs mer

Här kommer lite information om vad vi befinner oss i början på mars 2014. Färdig befintlig cykelled är nu 72 km. Pågående entreprenader 9 km. Pågående projekteringar 16 km. Utredningar miljökonsekvensbeskrivningar 17 km. Sammantaget 114 km. Sträcka 5 norr, Gillberga...

Fler sträckor klara och anbudsöppning

2013/12/18 Läs mer

Under december har flera sträckor blivit klara. Sträcka 5: Grytehamn – Eskilslund i norr pågår och beräknas bli klart december 2013 Sträcka 4: Risinge hamn – Kobbskogen i söder har anbudsöppning idag den 18/12 och beräknas komma igång efter årsskiftet Sträcka...

Invigning av delsträckor

2013/06/24 Läs mer

Den första färdiga delsträckan Kastlösa – Penåsa inom ”södra slingan”, invigdes den 12 juni av statssekreterare Ingela Bendrot. På bilden ovan ser vi styrgruppens vice ordförande Tommy Eliasson hälsa välkommen till c:a 50 personer. Efter invigningen samlades vi vid rastplatsen...

Delsträckor klara

2013/05/31 Läs mer

Arbetet med turistcykelleden har gått bra under våren. Vi har nu färdigställt 4 stycken delsträckor. Nu färdigställda sträckor är sträcka 25 söder (Kastlösa-Penåsa), stäcka 17 norr (Böda-Skäftekärr), sträcka 6 söder (Kastlösa-Bjärby) samt del av sträcka 18 norr (Trollskogen-Böda). Efter utmärkt...

Båtmässan

2013/03/27 Läs mer

Bilden är från vår monter där vi fick besök av en spelman. Tillsammans med Borgholm Energi AB var vi på Båtmässan Allt för sjön i Stockholm den 2 till 10 mars för att marknadsföra Ölands gästhamnar och möjligheten att cykelturista...